Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

,,CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

,,CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. wykonuje kompleksowo, w Generalnym Wykonawstwie, obiekty budowlane kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa oraz długoletnie doświadczenie pozwalają nam na realizację trudnych technicznie i organizacyjnie robót.

        

„CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. wykonuje:

- kompleksy szpitalne, przychodnie, domy opieki społecznej;

- szkoły, przedszkola, żłobki, sale gimnastyczne, pływalnie;

- inne obiekty użyteczności publicznej (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, policji, kultury, edukacji, szkolnictwa wyższego, obiekty badawczo-laboratoryjno-dydaktyczne, hotele, biurowce, ratusze miejskie, stadiony sportowe, dworce kolejowe, zakłady energetyczne, obiekty bankowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne);

- budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne w różnych technologiach;

- adaptacje, modernizacje i remonty;

- obiekty usługowo – handlowe (galerie handlowe, nowoczesne targowiska);

- hale przemysłowe, widowiskowo-sportowe, produkcyjne i magazynowe;

- drogi, chodniki, aleje i place miejskie, parkingi;

- rewitalizacje, renowacje, konserwacje i rekonstrukcje obiektów zabytkowych, kamienic, w tym rekultywacje zespołów parkowych;

- rewaloryzacje parków oraz rekreacyjne zagospodarowanie terenów (również na terenach nadrzecznych);

- sieci wodociągowe, kanalizacje deszczowe, kanalizacje sanitarne;

- oczyszczalnie ścieków i ujęcia wody;

- modernizacje obiektów przemysłowych (m. in. w elektrociepłowniach: modernizacje maszynowni bloków, wykonawstwo instalacji paliw ze źródeł odnawialnych, fundamentów palowych pod kotły fluidalne, żelbetowych zbiorników biomasy wraz z instalacjami zraszaczowymi; w cementowni: modernizacje linii technologicznych – układów kruszenia, transportu i magazynowania mas skalnych i klinkieru w żelbetowych silosach);

- zbiorniki żelbetowe monolityczne, bunkry przemysłowe, tunele żelbetowe pod zbiornikami magazynowymi, kompostownie;

- skomplikowane fundamenty technologiczne wraz z obniżeniem zwierciadła wód gruntowych studniami depresyjnymi i wymianą podłoża gruntowego w zakresie nasypów antropogenicznych (niebudowalnych, czyli nie odpowiadających wymaganiom budowlanym) i piasków luźnych pod nasypami.

 

Obecnie uczestniczymy w realizacji projektu pn.: „Budowa silosu magazynowego klinkieru wraz z układami transportowymi zasypującymi i wybierającymi” w Cementowni „Warta” w Trębaczewie o pojemności 120 000 ton, wysokości od poziomu posadowienia 38,30 m, średnicy wewnętrznej 55,00 m,  grubości ściany 45 cm (wznoszonej metodą ślizgową) wraz z trzema tunelami wybierającymi, galerią transportu klinkieru ze stacji początkowej na silos klinkieru, stacjami przesypowymi nr 1 i 2, galerią transportu klinkieru do stacji przesypowej nr 2 i młynów nr 1,2,3 i 4 oraz budową dwóch stycznikowni.

Odsyłamy do zdjęć (link).

Wcześniej w Cementowni „Warta” zakończyliśmy realizację projektu związanego z wyżej opisanym pn.: „Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złóż "Pajęczno-Makowiska I" do granicy wyrobiska złóż "Niwiska Górne-Grądy" ze zrzutem na wyrobisko”.

Odsyłamy do zdjęć (link).

 

Zapraszamy także na naszą stronę internetową: www.przemyslowka.com.pl, na której przedstawiamy, w formie galerii, m.in. wszystkie zrealizowane projekty.