Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

RELACJA Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RIPH W CZĘSTOCHOWIE

W piątek czerwca br. o godz. 14.00, w siedzibie firmy POLONTEX S.A. przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie, obyło się tegoroczne, Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. 

 

Obrady Walnego Zgromadzenia RIPH w Częstochowie zainicjował Prezydent Rady Izby - Pan Tadeusz Szymanek, który przywitał wszystkich zgromadzonych na sali Członków RIPH w Częstochowie. Następnie Prezydent Rady zgodnie z przyjętym Porządkiem Obrad Zgromadzenia, zaproponował kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

 Do Prezydium zostali kolejno wybrani:

  • Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan Piotr Górnik
  • Zastępca Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pani Joanna Okularczyk
  • Sekretarz Walnego Zgromadzenia – Pan Jan Wieczorek
  • Asesor Walnego Zgromadzenia – Pan Andrzej Pluta

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby:

  • Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków – Pani Grażyna Łuszczyk
  • Członek Komisji Uchwał i Wniosków – Pan Mariusz Włodarczyk

 W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

  • Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Ryszard Mysłek
  • Członek Komisji Skrutacyjnej – Pan Artur Siwek

Podczas posiedzenia zaprezentowano również sprawozdania z działalności RIPH w Częstochowie za 2017 rok tj. Sprawozdania z działalności: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie oraz Sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Następnie podjęto uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RIPH w Częstochowie oraz Radzie RIPH w Częstochowie.

Kolejną częścią Walnego Zgromadzenia Członków RIPH w Częstochowie były wystąpienia sponsorów, podczas której swoją prezentację przedstawił adwokat dr hab. Robert Kulski, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych.

Mecenas Robert Kulski uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W latach 2011-2012 był uczestnikiem, programu wymiany naukowej, nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Jest autorem wielu publikacji naukowych na temat postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza prawa procesowego cywilnego porównawczego i sądowego postępowania egzekucyjnego. Na szczególną uwagę zasługują jego dwie monografie naukowe, a mianowicie: „Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym”, z 2006 roku i „Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym”, która ukazała się w  2017 roku.

W celu podsumowania całorocznej pracy Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Prezydent Rady, Pan Tadeusz Szymanek przedstawił prezentację na temat współpracy biznesu z nauką pt. Nasze szanse przez współprace, partnerstwo i skuteczność w działaniu na rzecz rozwoju gospodarczego firm i regionu częstochowskiego." Na zakończenie wystąpienia Prezydent Rady zwrócił się do wszystkich obecnych na sali gości, aby wspólnymi siłami i podejmowanymi inicjatywami budować markę Izby oraz wspierać i aktywizować młodzież w celu kształcenia nowego pokolenia i dostosowania procesów kształcenia do wymogów rynku pracy.

Po zakończeniu części oficjalnej Walnego Zgromadzenia, Prezydent Rady RIPH w Częstochowie przekazał na ręce Prezesa Zarządu RIPH w Częstochowie, Pana Andrzeja Broniewskiego statuetkę, stanowiącą podziękowanie dla Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie za zaangażowanie w realizację Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni” realizowanego w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Zarząd i Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie pragną podziękować wszystkim przybyłym gościom, za ich obecność na posiedzeniu.

Szczególne wyrazy uznania należą się sponsorom Walnego Zgromadzenia: F.P.H.U. „GREEN PACK” Tadeusz Szymanek oraz Firmie "TEST Systemy Uszczelniające" J.,W. Okularczyk; M.,M. Stępień Spółka Jawna za wsparcie działań organizacyjnych, bez którego nie byłaby możliwa organizacja obrad. Państwa zaangażowanie stanowi dowód zrozumienia rangi wydarzenia, bez którego nie byłaby możliwa organizacja obrad.

Zdjęcia z posiedzenia dostępne są na Facebooku Izby - tutaj.