Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

SPOTKANIE POŚWIĘCONE GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W CZĘSTOCHOWIE

W poniedziałek 8 października w sali szkoleniowej firmy POLONTEX S.A. przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie odbyło się spotkanie poświęcone gospodarce odpadami pn. „System gospodarowania odpadami komunalnymi w Częstochowie i regionie”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez RIPH w Częstochowie w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby przedsiębiorców wynikające z podjęcia Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy, oraz w związku z otrzymywaniem przez przedsiębiorców pism wzywających do zaktualizowania zapisów deklaracji „śmieciowych” składanych w 2014 roku. Konsekwencją przyjęcia Uchwały jest znaczący wzrost opłat dla przedsiębiorców za wywóz odpadów komunalnych.

W imieniu przedsiębiorców protestujących przyjęciu rozwiązań Uchwały występował Prezes Parku Handlowego WARTA Wojciech Kaczmarski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, iż założenia projektu Uchwały nie były konsultowane z przedsiębiorcami i konieczne jest spotkanie i wypracowanie wspólnych rozwiązań, w których przedsiębiorcy będą ponosić opłaty za faktycznie wytworzone odpady, a nie jak zakładają przepisy Uchwały od powierzchni zajmowanego lokalu.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, Radni Miasta Częstochowy z Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz Prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Pan Robert Kalinowski. Radni zadeklarowali, iż zorganizują spotkanie z Prezydentem Miasta podczas, którego zostanie poruszona kwestia zmiany Uchwały.

Efektem działania Radnych uczestniczących w spotkaniu jest zwołana na dzień 17 października 2018 r. LIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Częstochowy, w Porządku Obrad której zostało zgłoszone podjęcie dwóch  Uchwał dotyczących gospodarki odpadami -Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.