Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

PIERWSZE SPOTKANIE RADY UCZELNI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w związku z oficjalnym zaproszeniem otrzymanym od Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. UJD dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej do składu Rady Uczelni i zgłoszeniem kandydatury, Prezes Zarząd RIPH w Częstochowie Andrzej Broniewski został pozytywnie oceniony i powołany przez Senat Uniwersytetu do składu Rady Uczelni. Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na posiedzeniu 27 marca 2019 roku powołał pierwszą Radę Uczelni.

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni, podczas którego ukonstytuowano nowo powołany skład Rady.

W skład Rady Uczelni weszło trzech przedstawicieli spoza wspólnoty Uczelni: 

  • dr Krzysztof Winiarski - Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (równocześnie wybrany przez Senat na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni), 
  • mgr Andrzej Broniewski - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, 
  • dr Zbigniew Brzezin - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie. 


Jako reprezentanci wspólnoty Uczelni do składu Rady Uczelni powołani zostali: 

  • prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, 
  • dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD, 
  • dr inż. Marcin Sosnowski. 

Członkiem Rady Uczelni została również Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pani Klaudia Marlicka. 

Zadania Rady Uczelni określa Ustawa. Jednym z pierwszych zadań będzie zaopiniowanie Statutu Uczelni.

Serdecznie dziękujemy Rektor UJD prof. dr hab. Pani Annie Wypych-Gawrońskiej za zaufanie i możliwość współpracy na rzecz wspierania i rozwoju częstochowskiej Uczelni.