Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

Kolejne spotkanie ws. Ordynacji Podatkowej za nami

W dniu 22 sierpnia br. w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące koncepcji zmian w Ordynacji Podatkowej. Uczestnikami spotkania byli: Pani Maria Widera (Kancelaria Księgowo Podatkowa JMT), Pan Andrzej Królica (Kancelaria Prawno-Księgowa Terrach), Pani Danuta Pałuszka (PS-FOOD” Sp. z o.o.). Samorząd gospodarczy reprezentował Pan Dariusz Jadczyk z Regionalnej Organizacji Pracodawców, Pan Marian Kasprzak z Izby Rzemieślniczej, a Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową  Pan Tadeusz Szymanek (Prezydent Rady) oraz Pan Zbigniew Miszczyk (Prezes Zarządu).

Uczestnicy spotkania skupili się na aktualnej ocenie funkcjonowania i praktycznej przydatności Ordynacji Podatkowej jako obowiązującego prawa podatkowego. Przypominamy, że Ordynacja Podatkowa została uchwalana ustawowo w 1997 r., na bazie ustawy o zobowiązaniach podatkowych z 1986, oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W międzyczasie Ordynację Podatkową modyfikowano – nieudolnie – przez dodatnie m.in. przepisów o porozumieniach cenowych, interpretacjach (!) podatkowych, zaświadczeniach. Brak w Ordynacji Podatkowej głównej idei odnoszącej się do aktualnych wymogów prawa podatkowego, choćby w odniesieniu do faktów, że należymy do Unii Europejskiej, a tym samym że w ciągu dekady 15 lat nastąpiło wiele zmian odnoszących się do roli podmiotów gospodarczych, jak i uwarunkowań ekonomicznych, radykalnie określającą rolę ustawodawcy i przedsiębiorców, co wymaga bieżącej oceny i dokonania pragmatycznych zmian.

Środowisko przedsiębiorców, jak i zarówno biur podatkowych, doradców ekonomiczno-podatkowych wielokrotnie podejmowało temat potrzeby urealnienia prawa podatkowego, a szczególnie jego uproszczenia, by logika zastąpiła różnorodność stanowisk i stworzyła partnerski klimat dla każdej ze stron: podatnika i ustawodawcy.

Uczestnicy spotkania przybliżyli tematy odnoszące się do bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i roli Ordynacji Podatkowej.

Przybliżono temat w sprawie amortyzacji środków trwałych pozyskanych z Funduszy Unijnych. Podatnik wówczas jest zobowiązany wprowadzić środek trwały do ewidencji tylko w chwili otrzymania dotacji, pomimo iż dużo wcześniej np. 6 m-cy otrzymał fakturę na zakup środka trwałego i jest w trakcie jego użytkowania. Problemem jest, czy amortyzacja środka trwałego pozyskanego m.in. ze środków unijnych powinna rozpoczynać się w chwili otrzymania faktury zakupu, gdzie podatnik asygnuje środki własne (oraz kredytu bankowego), czy też dopiero po uzyskaniu dotacji. Przestarzałość przepisów nie pozwala na kreatywne realizowanie planów przez przedsiębiorcę w obawie o niezaakceptowanie poniesionych kosztów i odpisów amortyzacji. Jest to często spowodowane przez służby kontroli skarbowej, a problem dotyczy momentu wpisania bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów środka trwałego.

Zwrócono również uwagę na temat dotyczący refakturowania mediów.
W związku z nowelizacją przepisów w zakresie podatku VAT, która weszła w życie począwszy od 1 kwietnia 2011 r. zmieniły się zasady dotyczące rozliczania świadczeń kompleksowych, a przez to również refakturowania usług. Zmiana przepisów największy wpływ wywarła na rozliczenie mediów refakturowanych w związku z usługami najmu. Spółka świadcząca usługi najmu m.in. za media objęte podstawową stawką 8%, jest zobowiązana refakturować media wg stawki 23% VAT. Rosnące koszty często są przyczyną wypowiedzenia umowy najmu, a tym samym utratą dochodów, na czym traci podatnik i państwo.

Poruszono kwestię pozycji przedsiębiorcy w odniesieniu do prawa fiskalnego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym słabości przedsiębiorcy i obrony jego interesów w kontekście interpretacji prawa podatkowego. Uczestnicy poruszyli temat hierarchii ważności prawa działającego na korzyść podatników, zauważając że ostateczną decyzję i tak podejmuje urząd często niesprawiedliwą wobec przedsiębiorców. Zwrócono uwagę na potrzebę jednoznaczności związaną z partnerskim wizerunkiem pracy pomiędzy urzędem, a przedsiębiorcą oraz konieczności uproszczenia przepisów.

Zdaniem kolejnego uczestnika nie interpretacje tworzą prawo polskie, lecz konkretne ustawy. Często przepisy prawa podatkowego są sformułowane w sposób powodujący rozbieżności interpretacyjne i budzący wśród podatników wątpliwości, co do prawidłowego zastosowania przez nich przepisów podatkowych. Nieścisłości występujące w przepisach podatkowych powinny być eliminowane poprzez wydawane przez Ministra Finansów interpretacje prawa podatkowego obowiązujące wszystkie podmioty gospodarcze.

Pan Tadeusz Szymanek, jako reprezentant Izby i jednocześnie firmy Green Pack zwrócił uwagę na brak obecności na spotkaniu przedstawicieli środowiska gospodarczego. Świadczy to o małym zaangażowaniu naszych przedsiębiorców i słabości środowiska w tak bardzo istotnej kwestii   przepisów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Naszym celem jest uzmysłowienie przedsiębiorcom, że mogą oni wpłynąć na kształt przepisów, które bezpośrednio ich dotyczą. Na organizowanych przez nas spotkaniach, nie tylko przedsiębiorcy, ale także przedstawiciele służb księgowych, kancelarii podatkowych oraz inne zainteresowane osoby mogą wyrażać swoje opinie na tak ważny temat, jakim jest budowa – obecnie - Ordynacji Podatkowej. Zebrane wnioski zostaną bezpośrednio przekazane na spotkaniu z lokalnymi Parlamentarzystami, które planowane jest na wrzesień tego roku.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, biura podatkowe, organizacje przedsiębiorców do czynnego udziału w zgłaszaniu propozycji zmian w Ordynacji Podatkowej.

Poprawiono: poniedziałek, 10, wrzesień 2012 15:33

Odsłony: 2473

Zapraszamy do współpracy z chorwackimi przedsiębiorcami!

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XIII Europejskich Dniach Kultury Ludowej, które odbędą się w dniach 31.08 – 2.09. 2012 r.

Z tej okazji do Częstochowy przybędzie liczna delegacja chorwackiego miasta Lepoglava. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w dniu 1 września br. w Akademii Polonijnej w Częstochowie organizuje spotkania biznesowe pomiędzy przedsiębiorcami z naszego regionu i przedstawicielami podmiotów gospodarczych Republiki Chorwacji.

Firmy chorwackie wyraziły chęć nawiązania kontaktów z importerami we wszystkich dziedzinach handlu. Istnieje również zainteresowanie wymianą doświadczeń w dziedzinie wiedzy, techniki, technologii, wzornictwa, materiałów i surowców.

Tutaj można pobrać spis firm chorwackich, które mogą nawiązać współpracę z polskimi przedsiębiorcami. Profile firm obejmują głównie branżę spożywczą, odzieżową, drzewną, turystyczną oraz transportową.

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktów z którąkolwiek z podanych firm, bardzo prosimy o kontakt z biurem Izby do dnia 24.08.2012 r.

Do pobrania także program Polsko – Chorwackiego forum kulturalno-gospodarczego.

 

Poprawiono: piątek, 17, sierpień 2012 09:41

Odsłony: 2492

BMC - DORADZTWO GOSPODARCZE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy BMC, która jest członkiem RIPH w Częstochowie.

BMC - DORADZTWO GOSPODARCZE

Posiadamy środki finansowe na restrukturyzację firm.

- tworzymy i realizujemy plany naprawcze firm
- oceniamy sytuację i wskazujemy możliwe źródła pozyskania kapitału
- pozyskujemy inwestorów
- proponujemy konkretne rozwiązania poprawy finansów firmy
- wskazujemy drogi zniwelowania zadłużeń

Trudna sytuacja firmy wymaga podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań!

Zamiast liczyć na to, że problemy finansowe same się rozwiążą, podejmij odpowiednie kroki już dziś.

Dobrze zorganizowane działania postawią firmę na nogi.

Nie pozwól, żeby trudna sytuacja finansowa zniweczyła lata pracy poświęcone na budowę Twojej firmy.

Więcej informacji o firmie BMC:
Prezentacja BMC
Oferta BMC

Kontakt:
Anna Górniak
Konsultant
BMC Sp. z o.o., Centrala Częstochowa
ul. Focha 89, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 310 30 02
kom. + 48 503 112 405
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bmc.pl

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2012 12:58

Odsłony: 3313

Międzynarodowe Badanie Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

Firma doradztwa strategicznego Monitor Group wspólnie z partnerami Ministerstwem Gospodarki, IAB, Business Center Club, Fundacją Polskiej Izby Handlu, Krajową Izbą Gospodarczą w Warszawie, Polską Przedsiębiorczą, Pracodawcami RP, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Izbą Gospodarczą Komponentów i Technologii, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Międzynarodowym Badaniu Przedsiębiorczości w Polsce.

Celem tego przedsięwzięcia jest zbadanie, w jaki sposób przedsiębiorcy, dostawcy usług biznesowych, inwestorzy i urzędnicy państwowi w Polsce postrzegają otoczenie gospodarcze. Dodatkowo chcemy dowiedzieć się jak oceniają poziom rozwoju przedsiębiorczości w kraju. Państwa odpowiedzi, a tym samym wyniki badania, złożą się na powstanie raportu na temat konkurencyjności gospodarki oraz poziomu przedsiębiorczości w Polsce. Raport odzwierciedli również najważniejsze mikroekonomiczne czynniki przyczyniające się do wzrostu m.in. innowacyjności, dostępu do technologii, zasobów ludzkich, kultury biznesowej, finansów, uregulowań prawnych, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i innych. Szeroka dystrybucja raportów w środowisku biznesowym i politycznym w Polsce, pozwoli na zaakcentowanie w jaki sposób decyzje polityczne wpływają na przyszłą koniunkturę zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

Od 2003 roku, firma doradztwa strategicznego Monitor Group, przeprowadziła Badania Przedsiębiorczości w 30 krajach na świecie. Ta unikalna, globalna baza danych pozwali porównać konkurencyjność Polski z innymi krajami, w tym m.in. Chinami, Indiami, Wielką Brytanią, Norwegią czy Rosją. Badanie pozwoli nam zestawić i ocenić kondycję przedsiębiorców w analogicznym otoczeniu i warunkach, zidentyfikować mocne i słabe strony, wyzwania i możliwości oraz wyszczególnić, co wpływa na rozwój przedsiębiorczości.

Aby badanie mogło powstać, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza online. Chcielibyśmy również serdecznie prosić o przekazanie badania innym przedsiębiorcom, usługodawcom, których wkład w badanie jest wg Państwa wartościowy. Wszelkie nazwiska respondentów i nazwy organizacji będą traktowane jako poufne. Prosimy o przesyłanie odpowiedzi nie później niż do 30 września 2012 r. W razie jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt z konsultantem pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiemy, że Państwa czas jest cenny dlatego bardzo dziękujemy za udział w tak ważnym badaniu. W celu otrzymania kopi i opublikowanego raportu, prosimy o przesłanie danych adresowych (imię i nazwisko, e-mail i adres pocztowy) w osobnym mailu na powyższy adres.

Proszę kliknąć na ten link, który poprowadzi do badania

 

Z poważaniem,

Zbigniew Miszczyk- Prezes Zarządu Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Alexander King - Partner Zarządzający w Polsce Monitor Group

 

Pismo zawierające link, który poprowadzi do badania

 

Poprawiono: środa, 12, wrzesień 2012 09:51

Odsłony: 2608

„PASZPORT DLA EKSPORTU” - opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla sektora MŚP

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej przesyłamy Państwu szerszą informację na temat usług w ramach programu „PASZPORT DO EKSPORTU”. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z tej możliwości.

CEL PROGRAMU: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu poprzez:
a) rozpoczęcie działalności eksportowej
b) wejście na nowe rynki zagraniczne
c) umocnienie pozycji na obsługiwanych już rynkach zagranicznych

UWAGA!! (Działanie 6.1) nabór wniosków rozpocznie się już niedługo 4 czerwca– prosimy więc o jak najszybsze zgłaszanie zainteresowania lub kontakt.

Program składa się z dwóch niezależnych etapów (można zrezygnować po pierwszym)
- I etap - opracowanie Planu Rozwoju Eksportu i złożenie wniosku
- II etap- dofinansowanie w wysokości do 200 000 zł (i 50% kosztów kwalifikowanych) przeznaczonych na wdrożenie/ realizację Planu Rozwoju Eksportu

Jeśli wyrażają Państwo wstępne zainteresowanie programem, prosimy o wypełnienie formularza.
Wypełnienie formularza nie jest wiążące!

Prowadząc działania związane ze świadczeniem polskim przedsiębiorcom usług wspomagających ich wysiłki skierowane na zapoczątkowanie i rozwijanie sprzedaży eksportowej Biuro Współpracy z Zagranicą  Krajowej Izby Gospodarczej wykorzystuje na wszystkich etapach tego programu bogate instrumentarium zdobyte w ciągu wielu lat współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Krajowa Izba Gospodarcza  przy współpracy z firmą ACUARIUS potrafi zapewnić takie właśnie połączenie posiadanych atutów i taką właśnie synchronizację działań i wysiłków.

Więcej informacji tutaj

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
Monika Sasiak
Specialista / Specialist
Biuro Współpracy z Zagranicą / Foreign Relations Department
Krajowa Izba Gospodarcza / Polish Chamber of Commerce
tel./ph: +48 22 630 97 23-; fax: +48 22 630 96 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.kig.pl

Poprawiono: środa, 30, maj 2012 12:25

Odsłony: 2631

RPO WSL 1.3 Transfer technologii i innowacji

Biorąc pod uwagę potrzeby firm zrzeszonych w Izbie oraz stały wzrost konkurencyjności w regionie, przygotowuje się do zgłoszenia projektu do konkursu organizowanego w ramach działania 1.3 RPO. WŚL i finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych UE.
Projekt polegać będzie na stworzeniu specjalistycznych pracowni oraz ich wyposażeniu w profesjonalny sprzęt oraz programy, z których korzystać będą mogli Członkowie Izby.
Czekamy na Państwa propozycje dotyczące profili pracowni i sprzętu który mógłby być przedmiotem projektu mieszczącego się w ramach transferu technologii i innowacji, np. budowa, przebudowa i remont infrastruktury
i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną.
Ze względu na terminy zgłoszenia projektu prosimy o niezwłoczne zgłaszanie swoich propozycji.
więcej informacji

Poprawiono: poniedziałek, 21, maj 2012 11:41

Odsłony: 2994

Planowanie spadkowe, budowa planu sukcesji w firmie i rodzinie.

Planowanie spadkowe, budowa planu sukcesji w firmie i rodzinie.
Pomagamy nieść wartość przez pokolenia…


Szanowni Państwo,
Pod tym hasłem, wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie w dniu 12 kwietnia zorganizowaliśmy konferencję, która miała dostarczyć Państwu podstawowej wiedzy dotyczącej zabezpieczenia Państwa firm przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników poprzez (w zależności od formy prawnej):
- Uniknięcie groźby likwidacji firmy, utraty płynności finansowej lub ciągłości zarządzania firmą.
- Stworzenie Planu Sukcesji udziałów w firmie wraz z polityką przekazania własności i zarządzania firmą pomiędzy pokoleniami w rodzinie.
- Zabezpieczenie pokrycia źródeł finansowania kosztów przejęcia masy spadkowej, długów spadkowych, kosztów rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo spadkobiercami i wspólnikami/spółką.
Zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie mają dla Państwa poruszane przez nas tematy, jednocześnie chcemy prosić Państwa o pomoc wyborze tych zagadnień, które szczególnie leżą Państwu na sercu.
Oto lista 10 podstawowych korzyści, które w konkretnej sytuacji można osiągnąć po wprowadzeniu w życie poprawnie skonstruowanego Planu Sukcesji:
1. Wykrycie wszelkich niedogodnych prawnych i finansowych skutków zgonu wskazanych osób, dokładne określenie własnej sytuacji w rodzinie lub w organizacji gospodarczej na wypadek ich przedwczesnej śmierci, z punktu widzenia interesu prywatnego oraz interesu prowadzonej firmy, tak na płaszczyźnie właścicielskiej, jak i zarządczej, oraz eliminacja potencjalnych problemów,
2. Dokładne obliczenie wysokości potencjalnych długów spadkowych i innych obciążeń, zarówno tych wynikających z kosztów przejęcia masy spadkowej, podatków, czy też powstających na skutek śmierci danej osoby, poprzez wygaśnięcie umów kredytowych, z powodu likwidacji firmy albo konieczności spłat w spółkach (np. obowiązkowe umorzenie udziałów), ich minimalizacja oraz zabezpieczenie źródeł finansowania,
3. Eliminacja problemów proceduralnych, przez dłuższy czas utrudniających lub też uniemożliwiających zarządzanie majątkiem, co może być spowodowane:
- Przeciągającymi się procedurami spadkowymi, np. spisem inwentarza, jeśli nie jest niezbędny,
- Koniecznością uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na daną czynność prawną (zlecenie sprzedaży jednostek TFI lub akcji na rachunku maklerskim, sprzedaż samochodu, nieruchomości czy udziałów w spółce),
- Czasową niemożnością wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
- Konieczność uzyskania zgody sądu rodzinnego na zmianę obciążenia hipoteki nieruchomości, co może uniemożliwić renegocjację umowy z bankiem po śmierci jednego z rodziców - w sytuacji, kiedy dziedziczą niepełnoletnie dzieci i każda czynność przekraczająca zwykły zarząd wymaga zgody sądu, oraz wieloma innymi;
Zabezpieczenie praw dzieci z poprzednich związków,
5. Zabezpieczenie partnerów w związkach nieformalnych,
6. Obniżenie i zabezpieczenie finansowania zachowku, wyłączenie prawa do zachowku,
7. Zmniejszenie podatku od zysków kapitałowych,
8. Zabezpieczenie firmy przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników, poprzez (w zależności od prawnej formy prowadzenia działalności):
- Zapewnienie ciągłości zarządzania firmą na poziomie operacyjnym i nadzorczym oraz właścicielskim, zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności firmy w stosunku do kontrahentów, banków, instytucji finansowych oraz udzielających dotacji, pracowników,
- Eliminację ryzyka likwidacji firmy oraz powstania związanych z tym długów,
- Obliczenie oraz zabezpieczenie finansowania wypłaty przez spółkę ekwiwalentu za umarzane udziały,
- Zabezpieczenie wartości udziałów lub akcji firmy w czasie, niezależnie od zdarzeń losowych dotyczących wspólników i właścicieli,
- Stworzenie Planu Sukcesji udziałów w spółce lub grupie kapitałowej, płynnego przekazania udziałów pomiędzy pokoleniami w rodzinie albo pomiędzy wspólnikami, zapewniającego płynny zarząd spółką w długim okresie czasu, powiązanie funkcji zarządczych i nadzorczych z własnością udziałów w rękach wskazanych osób, stworzenie planu finansowego pokrycia kosztów przejęcia udziałów albo rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo wspólnikami a spadkobiercami; zmniejszenie ryzyka konfliktów wewnętrznych w spółce pomiędzy spadkobiercami zmarłego, a pozostałymi wspólnikami,
- Stworzenie dodatkowego kapitału pozwalającego na sfinansowanie rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo wspólnikami a spadkobiercami,
9. Zabezpieczenie majątku prywatnego przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej,
10. Ułożenie sytuacji własnościowej w rodzinie, zabezpieczenia przed finansowymi skutkami potencjalnych rozwodów czy podziału majątku małżeńskiego.

Prosimy o wskazanie 3 najważniejszych według Państwa zagadnień, które pozwolą nam razem z naszymi prawnikami, przygotować dla Państwa gotowe rozwiązania, odpowiadające Państwa potrzebom.

Informację zwrotną proszę przekazać na nasz adres:
Ewa Witkowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Adam Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poprawiono: czwartek, 17, maj 2012 14:44

Odsłony: 4138

Targi Brneńskie 2012-2013

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem Międzynarodowych Targów w Brnie.

Brno to nowoczesne, szybko rozwijające się miasto z dwunastoma szkołami wyższymi i bazą dla rozwoju IT oraz biotechnologii. Jest drugim co do wielkości miastem w Republice Czeskiej (400 tysięcy mieszkańców) i zarazem stolicą  Moraw, jednej z trzech historycznych krain, obok Czech i Śląska, wchodzących w skład Korony Czeskiej.

Największy ośrodek wystawienniczy w Republice Czeskiej, jeden z największych w Europie: 205.000  metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnych, 16 pawilonów, hotele, restauracje, parkingi i pozostała infrastruktura targowa do dyspozycji gości targowych. Historia Targów Brneńskich rozpoczęła się w roku 1928 oddaniem do użytku pawilonu A. Najnowocześniejszy pawilon P otworzył swoje podwoje w roku 2009. Targi Brneńskie to bez wątpienia jedno z najważniejszych miejsc na gospodarczej mapie Europy. www.bvv.cz

Przedstawicielem Targów Brneńskich w Polsce jest AGENCJA PROMOCJI EKSPORTU

więcej o targach
kalendarz targów 2012-2013

Poprawiono: środa, 18, kwiecień 2012 11:14

Odsłony: 3345