Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

Planowanie spadkowe, budowa planu sukcesji w firmie i rodzinie.

Planowanie spadkowe, budowa planu sukcesji w firmie i rodzinie.
Pomagamy nieść wartość przez pokolenia…


Szanowni Państwo,
Pod tym hasłem, wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie w dniu 12 kwietnia zorganizowaliśmy konferencję, która miała dostarczyć Państwu podstawowej wiedzy dotyczącej zabezpieczenia Państwa firm przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników poprzez (w zależności od formy prawnej):
- Uniknięcie groźby likwidacji firmy, utraty płynności finansowej lub ciągłości zarządzania firmą.
- Stworzenie Planu Sukcesji udziałów w firmie wraz z polityką przekazania własności i zarządzania firmą pomiędzy pokoleniami w rodzinie.
- Zabezpieczenie pokrycia źródeł finansowania kosztów przejęcia masy spadkowej, długów spadkowych, kosztów rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo spadkobiercami i wspólnikami/spółką.
Zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie mają dla Państwa poruszane przez nas tematy, jednocześnie chcemy prosić Państwa o pomoc wyborze tych zagadnień, które szczególnie leżą Państwu na sercu.
Oto lista 10 podstawowych korzyści, które w konkretnej sytuacji można osiągnąć po wprowadzeniu w życie poprawnie skonstruowanego Planu Sukcesji:
1. Wykrycie wszelkich niedogodnych prawnych i finansowych skutków zgonu wskazanych osób, dokładne określenie własnej sytuacji w rodzinie lub w organizacji gospodarczej na wypadek ich przedwczesnej śmierci, z punktu widzenia interesu prywatnego oraz interesu prowadzonej firmy, tak na płaszczyźnie właścicielskiej, jak i zarządczej, oraz eliminacja potencjalnych problemów,
2. Dokładne obliczenie wysokości potencjalnych długów spadkowych i innych obciążeń, zarówno tych wynikających z kosztów przejęcia masy spadkowej, podatków, czy też powstających na skutek śmierci danej osoby, poprzez wygaśnięcie umów kredytowych, z powodu likwidacji firmy albo konieczności spłat w spółkach (np. obowiązkowe umorzenie udziałów), ich minimalizacja oraz zabezpieczenie źródeł finansowania,
3. Eliminacja problemów proceduralnych, przez dłuższy czas utrudniających lub też uniemożliwiających zarządzanie majątkiem, co może być spowodowane:
- Przeciągającymi się procedurami spadkowymi, np. spisem inwentarza, jeśli nie jest niezbędny,
- Koniecznością uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na daną czynność prawną (zlecenie sprzedaży jednostek TFI lub akcji na rachunku maklerskim, sprzedaż samochodu, nieruchomości czy udziałów w spółce),
- Czasową niemożnością wykonywania praw z udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
- Konieczność uzyskania zgody sądu rodzinnego na zmianę obciążenia hipoteki nieruchomości, co może uniemożliwić renegocjację umowy z bankiem po śmierci jednego z rodziców - w sytuacji, kiedy dziedziczą niepełnoletnie dzieci i każda czynność przekraczająca zwykły zarząd wymaga zgody sądu, oraz wieloma innymi;
Zabezpieczenie praw dzieci z poprzednich związków,
5. Zabezpieczenie partnerów w związkach nieformalnych,
6. Obniżenie i zabezpieczenie finansowania zachowku, wyłączenie prawa do zachowku,
7. Zmniejszenie podatku od zysków kapitałowych,
8. Zabezpieczenie firmy przed niekorzystnymi skutkami prawnymi i finansowymi śmierci właściciela lub jednego ze wspólników, poprzez (w zależności od prawnej formy prowadzenia działalności):
- Zapewnienie ciągłości zarządzania firmą na poziomie operacyjnym i nadzorczym oraz właścicielskim, zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności firmy w stosunku do kontrahentów, banków, instytucji finansowych oraz udzielających dotacji, pracowników,
- Eliminację ryzyka likwidacji firmy oraz powstania związanych z tym długów,
- Obliczenie oraz zabezpieczenie finansowania wypłaty przez spółkę ekwiwalentu za umarzane udziały,
- Zabezpieczenie wartości udziałów lub akcji firmy w czasie, niezależnie od zdarzeń losowych dotyczących wspólników i właścicieli,
- Stworzenie Planu Sukcesji udziałów w spółce lub grupie kapitałowej, płynnego przekazania udziałów pomiędzy pokoleniami w rodzinie albo pomiędzy wspólnikami, zapewniającego płynny zarząd spółką w długim okresie czasu, powiązanie funkcji zarządczych i nadzorczych z własnością udziałów w rękach wskazanych osób, stworzenie planu finansowego pokrycia kosztów przejęcia udziałów albo rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo wspólnikami a spadkobiercami; zmniejszenie ryzyka konfliktów wewnętrznych w spółce pomiędzy spadkobiercami zmarłego, a pozostałymi wspólnikami,
- Stworzenie dodatkowego kapitału pozwalającego na sfinansowanie rozliczeń pomiędzy spadkobiercami albo wspólnikami a spadkobiercami,
9. Zabezpieczenie majątku prywatnego przed zobowiązaniami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej,
10. Ułożenie sytuacji własnościowej w rodzinie, zabezpieczenia przed finansowymi skutkami potencjalnych rozwodów czy podziału majątku małżeńskiego.

Prosimy o wskazanie 3 najważniejszych według Państwa zagadnień, które pozwolą nam razem z naszymi prawnikami, przygotować dla Państwa gotowe rozwiązania, odpowiadające Państwa potrzebom.

Informację zwrotną proszę przekazać na nasz adres:
Ewa Witkowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Adam Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poprawiono: czwartek, 17, maj 2012 14:44

Odsłony: 4511

Targi Brneńskie 2012-2013

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem Międzynarodowych Targów w Brnie.

Brno to nowoczesne, szybko rozwijające się miasto z dwunastoma szkołami wyższymi i bazą dla rozwoju IT oraz biotechnologii. Jest drugim co do wielkości miastem w Republice Czeskiej (400 tysięcy mieszkańców) i zarazem stolicą  Moraw, jednej z trzech historycznych krain, obok Czech i Śląska, wchodzących w skład Korony Czeskiej.

Największy ośrodek wystawienniczy w Republice Czeskiej, jeden z największych w Europie: 205.000  metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnych, 16 pawilonów, hotele, restauracje, parkingi i pozostała infrastruktura targowa do dyspozycji gości targowych. Historia Targów Brneńskich rozpoczęła się w roku 1928 oddaniem do użytku pawilonu A. Najnowocześniejszy pawilon P otworzył swoje podwoje w roku 2009. Targi Brneńskie to bez wątpienia jedno z najważniejszych miejsc na gospodarczej mapie Europy. www.bvv.cz

Przedstawicielem Targów Brneńskich w Polsce jest AGENCJA PROMOCJI EKSPORTU

więcej o targach
kalendarz targów 2012-2013

Poprawiono: środa, 18, kwiecień 2012 11:14

Odsłony: 3722

Bezpłatne Konsultacje w zakresie środków UE dla członków RIPH

Firma BMC Sp. z o. o. - członek RIPH - proponuje wszystkim członkom Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie pełne, bezpłatne konsultacje 

w zakresie możliwości ubiegania się o dotacje z UE.

 

Łączy Nas działanie na wspólnym lokalnym rynku oraz zaufanie oparte na współczłonkostwie w RIPH!

 

BMC Sp. z o. o. to firma o wieloletnim doświadczeniu w zdobywaniu funduszy UE, specjalizująca się w dotacjach dla firm. Posiadamy wiedzę teoretyczną oraz bardzo szerokie doświadczenie praktyczne. Rekomendują nas listy intencyjne od największych częstochowskich przedsiębiorców. Patrz: www.bmc.pl

 Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Jedynie bezpośredni, osobisty kontakt z doradcami BMC pozwoli zaprezentować Państwu profesjonalizm i zaangażowanie, na których opata jest nasza współpraca z każdym Klientem.

Na najbliższe półrocze planowany jest nabór wniosków do konkursów dedykowanych dla firm
z terenu śląska. Źródło wsparcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

KONKURS 1

III Turystyka

3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa

Termin naboru 9 stycznia 2012 - 7 marca 2012

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

-  60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,

- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  

KONKURS 2

I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

1.2.3. Innowacje w Mikro- i MŚP

Termin naboru 8 maja 2012 - 9 lipca 2012

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych
i średnich przedsiębiorstwach.

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.

4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

-  60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-    50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-   50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typy projektu 1,2) wynosi  750 000 PLN.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typy projektu 3,4)  wynosi  100  000 PLN.

 Instytucja Zarządzająca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Kontakt:
Anna Górniak
Konsultant


 BMC Sp.  z o. o. Centrala Częstochowa
ul. Focha 89, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 310 30 02
kom. +48 503 112 405
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bmc.pl

Poprawiono: wtorek, 03, styczeń 2012 09:37

Odsłony: 3573

OFERTY PRACY CZŁONKÓW RIPH:

Oferty pracy firm członkowskich RIPH w Częstochowie  

TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE SPÓŁKA JAWNA 

Szanowni Państwo,

w imieniu członka Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, firmy TEST Systemy Uszczelniające Sp. jawna - producenta i dostawcy uszczelnień technicznych dla przemysłu. Wykonawcy remontów i regeneracji siłowników hydraulicznych prezentujemy ofertę pracy na stanowisko mechanika hydrauliki siłowej/tokarza CNC.

Miejsce pracy: Częstochowa
Region: śląskie

rodzaj pracy

 • * remont siłowników/toczenie CNC
 • * produkcja zleconych wyrobów
 • * dbałość o materiały i narzędzia

czekamy na Ciebie, jeżeli umiesz

 • * posługiwać się narzędziami pomiarowymi
 • * remontować maszyny
 • * znasz zagadnienia hydrauliki siłowej
 • * znasz rysunek techniczny
 • * cenisz kulturę pracy

Twoje dodatkowe atuty, jeżeli masz

 • * uprawnienia spawalnicze mag
 • * uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym

doceniamy dobrą pracę, oferujemy

 • * umowę o pracę
 • * stabilne warunki zatrudnienia
 • * szkolenia

CV prosimy przesyłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Test Systemy Uszczelniające

ul. Legionów 90/100

Częstochowa

www.test.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: wtorek, 29, maj 2018 12:30

Odsłony: 600

Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z Województwa Śląskiego

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt „Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z województwa śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu będzie zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa śląskiego, który posłuży wzmocnieniu gospodarki regionu. Fundusz Pożyczkowy oferuje niskooprocentowane pożyczki.

Poprawiono: piątek, 23, wrzesień 2011 11:47

Odsłony: 4445

Czytaj więcej: Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z Województwa Śląskiego

EURES

Wojewódzki Urząd Pracy pragnie zachęcić członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie do skorzystania z usług EURES świadczonych na rzecz pracodawców polskich.

EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ich partnerów i Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem EURES jest promowanie i ułatwianie mobilności na europejskim rynku pracy proponując usługi na rzecz pracodawców, pracowników i poszukujących pracy, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie EOG.

Sieć EURES oferuje polskim pracodawcom:

 • możliwość zamieszczenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności www.eures.europa.eu, do którego dostęp mają wszyscy obywatele EOG
 • możliwość ogłoszenia oferty pracy w wybranym kraju EOG
 • pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG
 • informacje o międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą, w których polscy pracodawcy mogą brać udział.

Zainteresowanych dziełalnością EURESzapraszamy do biura Izby gdzie otrzymacie Państwo broszury informacyjne.

Poprawiono: piątek, 23, wrzesień 2011 12:31

Odsłony: 4069

Wsparcie finansowe MSP

Otrzymaliśmy propozycję współpracy skierowaną do członków RIPH od firmy Enterprise Investors. Oferuje ona współprace kapitałową z przedsiębiorcami prowadzącymi już działalność gospodarczą i poszukującymi kapitału na sfinansowanie rozwoju.

Firma Enterprise Investors działa na rynku już 20 lat. W ramach tej działalności zrealizowano już prawie 120 inwestycji w firmy, zasilając je kapitałowo kwotą ponad €1,3 miliarda i ucząc nowoczesnego zarządzania. W ciągu ostatnich miesięcy powstał nowy fundusz inwestycyjny Enterprise Venture Fund (EWF), wyposażony w kapitał 100 mln Euro funkcjonujący w ramach grupy Enterprise Investors z którego korzysta już siedem firm jako partnera finansowego w umacnianiu swojej pozycji rynkowej i budowaniu spółki.

Jest możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla członków RIPH oraz pozostałych przedsiębiorców z naszego regionu.

W biurze Izby dostępna jest również broszura informacyjna opisująca dokładniej dotychczasową działalność firmy Enterprise Investors.

Osoby zainteresowane współpracą czy udziałem w w/w spotkaniu informacyjnym prosimy o kontakt z biurem RIPH.

Poprawiono: poniedziałek, 26, wrzesień 2011 11:02

Odsłony: 4161