Podjęcie współpracy z dostawcą lub podwykonawcą to zarówno szansa, jak i zagrożenie dla przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu ograniczenia ryzyka właściciel firmy może zweryfikować działanie potencjalnych partnerów, aby podjąć odpowiednią decyzję. Sprawdź, jak przebiega kontrola dostawców usług.

Czym jest audyt zewnętrzny?

Kontrola jest przeprowadzana przez niezależnych audytorów, którzy działają zazwyczaj na zlecenie właścicieli badanego przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest tzw. audyt trzeciej strony, który dotyczy procedury certyfikacji. Uzyskane dane są przedstawiane w formie szczegółowego raportu i wykazują wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej jednostki. Audyty zewnętrzne pozwalają ulepszyć system zarządzania jakością oraz wpływają na konkurencyjność firmy.

Jak wygląda procedura weryfikacji dostawców?

Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa, w których został już wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001, są wręcz zobowiązane do przeprowadzenia kontroli wśród potencjalnych partnerów biznesowych w celu sprawdzenia zgodności działania z obowiązującymi normami oraz wytycznymi zawartymi w umowie. Audyt może być całościowy lub dotyczyć wyłącznie weryfikacji m.in.:

  • posiadanych certyfikatów,
  • warunków i bezpieczeństwa realizowanych dostaw,
  • zgodności zamówienia i specyfikacji,
  • stosowanych zasad ochrony środowiska.

Przedsiębiorca może również zlecić audyt weryfikujący powstały problem w istniejących  już relacjach z dostawcą. 

Najważniejsze korzyści z audytu dostawców

Badania pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości czy ryzyka podejmowanej współpracy. Przedsiębiorcy dzięki uzyskanym informacjom są w stanie wybrać partnera biznesowego spełniającego określone standardy oraz wpasowującego się w indywidualne wymagania zleceniodawcy. Najważniejsze, by audyt wykonywała niezależna firma.