Czy szkolenia operatorów wózków widłowych prowadzą wyłącznie ośrodki szkoleniowe?

Jeszcze do niedawna większość kursów zawodowych prowadziły wyłącznie ośrodki uprawnione do tego zadania. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami rynku niektóre z nich mogą również prowadzić podmioty dysponujące kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami. Chcesz dowiedzieć się, gdzie szybko i solidnie nauczyć się obsługiwać sprzęt transportu bliskiego? Przeczytaj artykuł!

Gdzie można zdobyć uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego?

We wszystkich większych miastach w całym kraju można znaleźć ośrodki prowadzące  szkolenia operatorów wózków widłowych . Dzięki temu osoby pragnące odbyć taki kurs zwykle znajdują taką placówkę w pobliżu miejsca zamieszkania. Coraz częściej jednak uprawnienia do prowadzenia kursów zdobywają również przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą tych urządzeń. Robią to dlatego, że pragną kompleksowo służyć swoim klientom. 

Czym różnią się kursy organizowane przez ośrodki szkoleniowe od prowadzonych przez sprzedawców wózków? 

Nie ma żadnych różnic formalnych, ponieważ, decydując się na świadczenie takich usług, firma musi dysponować odpowiednią kadrą wykładowców z uprawnieniami. Są to specjaliści, którzy doskonale znają wymagania, mają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i umieją ją przekazać. Przygotowują kursantów do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed członkami komisji UDT. Po zaliczeniu obu części kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający ten fakt. Jedyną różnicę mogą stanowić warunki niezwiązane z samym szkoleniem. Osoba kupująca wózek i czekająca na jego konfigurację zgodnie z życzeniem może skorzystać ze szkolenia z zakwaterowaniem i wyżywieniem, a często także z organizowanych dla kursantów wycieczek krajoznawczych.

Jakie treści wchodzą w zakres szkolenia dla operatorów wózków widłowych?

W części teoretycznej osoba biorąca udział w szkoleniu powinna przyswoić wiedzę z zakresu:

  • wymogów UDT,
  • podziału maszyn i ich budowy,
  • bezpieczeństwa użytkowania urządzenia,
  • ładunkoznawstwa.

Jeśli chodzi o część praktyczną, to operator musi nauczyć się jeździć oraz obsługiwać dane urządzenie, w tym wymienić butlę w maszynie na napęd gazowy. Dotyczy to czynności wykonywanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy z maszyną.

Jak długo trwają szkolenia odbywające się u sprzedawców?

Osoba, która chce zdobyć podstawowe uprawnienia, musi odbyć wiele godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zanim podejdzie do egzaminu. Liczba dni jest sprawą drugorzędną, gdyż jedne ośrodki realizują treści w ciągu 5, inne w 7 dni. Chcesz zdobyć takie uprawnienia? Znajdź firmę oferującą najlepsze warunki!