Szczegółowa weryfikacja wszystkich procesów zachodzących w firmie, a także w powiązanych jednostkach, pozwala poprawić jakość obsługi oraz wpłynąć na zadowolenie odbiorcy docelowego. To z kolei ma znaczenie dla osiąganych zysków i generowanych kosztów. Sprawdź, jak wygląda tego rodzaju kontrola i kto może ją przeprowadzić.

Na czym polega audyt zewnętrzny?

Kontroli może zostać poddana cała instytucja lub wyszczególniony dział, proces czy wytwarzany produkt. Podczas audytu badana jest zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi standardami zewnętrznymi (narzuconymi m.in. prawnie) lub określonymi zasadami wewnętrznymi. Najczęściej audyty zewnętrzne są przeprowadzane dobrowolnie przez niezależnych audytorów działających na zlecenie właściciela badanej firmy.

Uzyskane dane pozwalają poprawić funkcjonowanie podmiotu oraz wykazać ewentualne błędy czy zagrożenia dla danego projektu. Audyt jest również koniecznością gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać certyfikat systemu zarządzania jakością.

Rodzaje audytów zewnętrznych 

W zależności od celu przeprowadzania kontroli wyróżnia się audyt:

  • drugiej strony (nazywany również audytem dostawcy),
  • trzeciej strony (związany z procedurą certyfikacji, który jest wykonywany przez jednostkę certyfikującą o odpowiednich uprawnieniach).

Badanie sporządzane na wniosek przedsiębiorcy musi zostać zrealizowane przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w świadczeniu tego rodzaju usług. Zleceniodawca otrzymuje szczegółowy raport.

Jaki jest cel przeprowadzenia audytu?

Raport z wykonanej kontroli zleconej zewnętrznemu podmiotowi dostarcza mnóstwo cennych informacji zwrotnych na temat funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Właściciel firmy jest w stanie ulepszyć istniejący system zarządzania jakością oraz poprawić wiele innych procesów, w których wykryto nieprawidłowości.