Jakie elementy wchodzą w zakres szkolenia operatorów wózków widłowych?

Przedsiebiorstwa zajmujące się sprzedażą urządzeń do przenoszenia ciężkich ładunków w obrębie firmy chcą świadczyć kompleksowe usługi swoim klientom. Dlatego wiele z nich podejmuje się prowadzenia kursów uprawniających do obsługi tych maszyn. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jaką wiedzę i umiejętności należy opanować, aby zaliczyć egzamin.

Jakie warunki należy spełnić aby wziąć udział w szkoleniu operatorów wózków widłowych?

Nie ma szczególnych wymagań dla kursantów pragnących uzyskać uprawnienia operatora. Wystarczy, że mają oni ukończone 18 lat oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na takim stanowisku. Muszą też przedłożyć ważny dokument tożsamości.

Gdzie można zapisać się na taki kurs?

W całym kraju istnieją dziesiątki firm prowadzących kursy zawodowe, w tym także szkolenia operatorów wózków widłowych. Coraz częściej uprawnienia do ich prowadzenia uzyskują również przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wynajmem oraz serwisem tych urządzeń. Poszerzają one swoją ofertę aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku. Przepisy dotyczące odbywania się takich kursów są jednakowe w całym kraju, podobnie jak zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej. Egzaminy prowadzone są przez przedstawicieli UDT, a ich pozytywny wynik skutkuje wydaniem potwierdzającego ten fakt certyfikatu. Zaświadczenia o zdobyciu kwalifikacji na operatora wózka widłowego są honorowane nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami, a osoby, które je posiadają, stają się cennym nabytkiem dla wielu przedsiębiorców.

Jakie treści obejmuje takie szkolenie?

Zgodne z rozporządzeniem odnośnych władz kursy oraz egzaminy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów zapoznaje uczestników z takimi zagadnieniami jak:

  • akty prawne UDT,
  • rodzaje maszyn i ich parametry,
  • środki wymaganej i dodatkowej ochrony osobistej,
  • pojęcia stateczności i momentu wywrotowego, 
  • mechanizmy zabezpieczające elektryczne, hydrauliczne i mechaniczne,
  • praca w trudnych warunkach.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia uczą się prowadzenia i operowania wózkami o różnych parametrach, a także wykonywania czynności przed przystąpieniem do pracy, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu. Nabywają też umiejętność wymiany butli.

Jaki jest koszt szkolenia operatorów wózków widłowych?

Cena szkoleń uzależniona jest od prowadzącej je firmy oraz od usług dodatkowych, takich np. jak zakwaterowanie czy wyżywienie. Chcesz zostać operatorem wózka widłowego? Poszukaj firmy proponującej atrakcyjne warunki i skorzystaj z oferty!